Appartementen Koningsoord, Tilburg

In opdracht van GAP 2

Constructie advies: Conplan advies
Bouwfysisch advies: –

Ontwerp: 2017/2018
Uitvoering: verwacht eind 2018

Appartementen Koningsoord, Tilburg - 8Appartementen Koningsoord, Tilburg - 2Appartementen Koningsoord, Tilburg - 1Appartementen Koningsoord, Tilburg - 3

Plan

Rondom de monumentale kloostergebouwen van Abdij Koningsoord komt een nieuwe wijk tot bloei waarin traditie, zorg en cultuur hand in hand gaan met comfortabel wonen en genieten van het goede leven. In Koningsoord worden vijf dorpsbuurten gebouwd rondom een nieuw winkelcentrum.

Thomas Architecten heeft in opdracht van GAP2 een appartementenblok ontworpen met 38 woningen en 12 grondgebonden woningen.
Architectonische verschijningsvorm
Het beeldkwaliteitsplan (Inbo, oktober 2009) en de Welstandsnota Tilburg (januari 2012) zijn leidend geweest voor de architectonische verschijningsvorm van de woningen. Koningsoord wordt een eigentijdse, centrum dorpse wijk met een fijnkorrelige en menselijke maat. Er is veel aandacht besteed aan parcellering en het individuele pand.

Appartementen Koningsoord, Tilburg - 6Appartementen Koningsoord, Tilburg - 9Appartementen Koningsoord, Tilburg - 7Appartementen Koningsoord, Tilburg - 10

Visie

Tegelijkertijd wordt er gestreefd naar eenheid en herkenbaarheid, zonder anekdotisch te worden. De taak van de architect is het zoeken naar de juiste balans tussen stedebouwkundige eenheid en het individuele pand. De stedenbouwkundige visie wordt ondersteund door referentiebeelden van reeds bestaande, organisch gegroeide dorpsgezichten en volumes, maar ook met nieuwe ingrepen en eigentijdse, centrum dorpse panden.

Het is een impressie van stijlelementen die op verschillende schaalniveaus het dorpse karakter vormgeven. Van de organisatie van bouwvolumes, hoogte van dakkappen tot de materialisering en compositie van gevels en kozijnen.