Herinrichting Veurs Lyceum
Locatie Leidschendam
Uitvoering Gerealiseerd in 2019
Leeromgeving|Leidschendam

Herinrichting Veurs Lyceum

Voor het Veurs Lyceum in Leidschendam werkt Thomas Architecten in een meerjaren plan aan diverse verbeteringen van haar onderwijsomgeving. Enerzijds om de leerlingen van het Veurs een uitdagende en diverse leeromgeving aan te kunnen bieden en anderzijds om ook de luchtkwaliteit van ruimtes aanzienlijk te verbeteren (naar het niveau Frisse Scholen klasse B).

In de afgelopen jaren is onder andere het Open Leer Centrum (OLC) aangepakt en vernieuwd zodat deze ruimte aansluit op de moderne eisen die worden gesteld aan het onderwijs. In deze creatieve ruimte kunnen leerlingen een eigen studieplek zoeken, passend bij de taak en eigenschappen van de leerling. Het ontwerp is bewust niet te schools opgezet zodat we leerlingen hier voorbereiden op een vervolgstudie en een toekomstige werkomgeving. De ruimte is multifunctioneel en biedt leerlingen voldoende ruimte voor individueel werk, in alle rust, of juist ruimtes om te kunnen samenwerken. Ook kan er klassikaal les worden gegeven. In het ontwerp is ook de luchtkwaliteit van het OLC-deel aanzienlijk verbeterd, conform de eis van Frisse scholen.

Naast het OLC is ook de naastliggende aula ruimte vernieuwd, passend bij de nieuwe uitstraling van het OLC, en is er een directe verbinding gelegd tussen beide ruimtes wat de multifunctionaliteit verbeterd. Ook is inmiddels het Technasium gerealiseerd. Op de begane grond zijn enkele lokalen aan elkaar gekoppeld tot één grote creatieve multifunctionele ruimte die leerlingen weet te prikkelen en uit te dagen. Hier is ruimte gecreëerd voor onder andere een brainstorm ruimte met schrijfbare wanden, grote techniektafels en een atelierruimte.

Momenteel werken we voor het Veurs Lyceum aan het ontwerp voor een nieuwe Beta Lab vleugel.

ENTHOUSIAST GEWORDEN?

Overtuigd?

Benieuwd wat wij als architect voor uw project kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een kennismakingsgesprek.

Start project