Renovatie Rijksmonument Dalton, Den Haag

In opdracht van Stichting VO Haaglanden

Constructie advies: Broersma
Bouwfysisch advies: Vintis

Ontwerp: 2013/2014
Uitvoering: 2014

Renovatie Rijksmonument Dalton, Den Haag - 21Renovatie Rijksmonument Dalton, Den Haag - 22Renovatie Rijksmonument Dalton, Den Haag - 3Renovatie Rijksmonument Dalton, Den Haag - 5

Souterrain

Na een architectenselectie is Thomas Architecten gevraagd om het souterrain van het gebouw aan te pakken en deze laag te voorzien van een nieuwe multifunctionele ruimte (de soos).
Door een zorgvuldige aanpak van het monumentale gebouw ontstaat er weer licht, lucht en ruimte in de onderste laag van het gebouw met aandacht voor haar monumentale kwaliteiten in een eigentijds interieur.

Renovatie Rijksmonument Dalton, Den Haag - 4Renovatie Rijksmonument Dalton, Den Haag - 16Renovatie Rijksmonument Dalton, Den Haag - 14Renovatie Rijksmonument Dalton, Den Haag - 18

Het visitekaartje voor het vernieuwde Dalton

Het souterrain dient een multifunctionele ruimte te zijn, een plek om te kunnen pauzeren, maar ook een ruimte voor presentaties, optredens, exposities, zelfstandig leren (Dalton-uren) en een feestruimte voor avondactiviteiten en bijeenkomsten. Ook voorziet het souterrain in voldoende opslagruimte, kantoorruimte voor ondersteunende functies, een keuken en toiletten.

Renovatie Rijksmonument Dalton, Den Haag - 11Renovatie Rijksmonument Dalton, Den Haag - 7Renovatie Rijksmonument Dalton, Den Haag - 10Renovatie Rijksmonument Dalton, Den Haag - 19

De oplossing

Om dit complexe programma kwijt te kunnen zijn er zorgvuldig enkele slimme ingrepen gepleegd. De oplossing is eigenlijk vrij klassiek van opzet. Er zijn in het midden enkele kolommen verwijderd, waardoor er een mooi breed middenvolume ontstaat met zijbeuken waarin de ondersteunende functies worden ondergebracht. Zo ontstaat er een actieve (midden-) zone en een passieve randzone.

Alle later toegevoegde wanden zijn weer verwijderd. Koekoeks zijn vergroot en er is voorzien in daklichten. Zodoende ontstaat er één grote open, transparante, lichte ruimte die volledig flexibel is in te richten, stoelen en tafels zijn snel op te bergen, de statafels tussen de kolommen zijn weg te halen waardoor er één grote feestruimte ontstaat.

Neem contact op
Wij scoren gemiddeld een 9,2 op basis van 6 beoordelingen Referenties