Uitbreiding communiteit, Vught

In opdracht van de Fraters van Tilburg

Gebouwd en ontworpen onder verantwoording van
Marx & Steketee Architecten
Aannemer: Bouwbedrijf Berghege

Ontwerp: 2007-2008
Uitvoering: 2008

Uitbreiding communiteit, Vught - 1Uitbreiding communiteit, Vught - 4Uitbreiding communiteit, Vught - 2Uitbreiding communiteit, Vught - 3

Nieuw programma

Binnen de landschappelijke stramienen die het landgoed Steenwijk bepalen heeft Thomas Architecten samen met Marx & Steketee een uitbreiding ontwikkeld die de bestaande woongemeenschap meer en uitgebreidere faciliteiten biedt.

Uitbreiding communiteit, Vught - 7Uitbreiding communiteit, VughtUitbreiding communiteit, Vught - 6Uitbreiding communiteit, Vught - 8

Uitvoering

Het tweelaagse hoofdvolume van de bestaande communiteit is op eenvoudige wijze voortgezet. Waar het gebouw zich opent naar de tuin en het hoofdgebouw van Het Klooster, is een bibliotheek op de eerste verdieping toegevoegd. Hierdoor ontstaat een beschutte buitenruimte waar ook tijdens regenbuien gesprekken in de buitenlucht gevoerd kunnen worden.

De materialisering van de uitbreiding bouwt voort op het bestaande palet en onderstreept de nauwe verstrengeling tussen de Communiteit en Het Klooster.